• ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ปวช. – ปวส.
 • ขยัน อดทน และมีทักษะในการเจรจา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Management
 • Production, Maintenance, Process engineering
 • suchat@kensington.co.th

15-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Quality controlling in production
 • Controlling engineer
 • Lead engineer and subordinates in English

13-Jan-17

 

Applied
 • Investment project in a year, Machine improvement
 • Daily support to production for problem solving
 • Design and relocate production flow to maximized

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise operations team
 • Monitor & Improve shop safety
 • 3 Yrs experience in Supervisor level

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • 5 years in production as Supevisor level
 • Able to work as shift.

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต
 • ประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • กำกับดูแลแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

10-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Bolt , Scruw
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

09-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.