• ดุแลรับผิดชอบงานทั่วไปในส่วนของงานผลิต
  • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • เพศหญิง หรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.