• เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้

20-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

20-Jul-17

 

Applied
 • Automation
 • Control Engineer
 • PLC Allen-Bradley

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai nationality.
 • English skill will be advantage
 • Control the line of assembly printed board.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Review the current production processes
 • Qualified to degree level in Food Science
 • 5 + years of experience within the food production

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in Production Mananagement
 • Knowledge in Plastic Bottle Production Process
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Maleorfemale,age 35 – 40 yearsold.
 • Minimumof12 years of experiencein fresh food
 • Provenability to interact effectively with people

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Science or related field
 • Responsible for customer claim
 • Strong problem solving

18-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

15-Jul-17

 

Applied
 • plastic packaging
 • Blow Moulding and Injection Moulding, plastic
 • factory manager

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree in an Engineering
 • Minimum of 5 years’ experience in a Production

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 35 – 45 years old
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Minimum of 5 years’ experience across Supply Chain

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 25 – 35 years old.
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Good command of English.

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.