• เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงานด้านการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป
 • กล้าแสดงออก เด็ดขาด มีเหตุผลและความอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-7 years’ supplier quality experience
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Work for international electronics manufacturer

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • At least 5 years experiences in Jewelry Industry
 • Self-motivated, fast learner and result - oriented

22-Mar-17

 

Applied
 • handling end to end recruitment process
 • able to initiate recruitment strategies
 • manpower planning, organization design

21-Mar-17

 

Applied
 • Language Mandatory : Thai & English
 • Major : Packaging Design/Packaging Engineer
 • English (Fluent) + Chinese or Korean

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์
 • ช่างพิมพ์
 • ทำงานเป็นกะได้

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.