• เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงานด้านการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป
 • กล้าแสดงออก เด็ดขาด มีเหตุผลและความอดทน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์
 • ช่างพิมพ์
 • ทำงานเป็นกะได้

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for global specialists in F&B packaging
 • Great opportunities for career advancement
 • Build a rich and rewarding career

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years’ test application development
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Familiar with C/C++, Java or other programming

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

27-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-7 years’ supplier quality experience
 • Experience in semiconductor or IC manufacturing
 • Work for international electronics manufacturer

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the integrated circuit assembly
 • Experience in semiconductor manufacturing
 • Communicating with customer for new project

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือต่ำกว่า

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Packaging
 • At least 3 years’ experience
 • High level analytical problems solving skills

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.