• เพศหญิง หรือ เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Process Engineer
 • กำกับดูแลกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก
 • ควบคุมดูแลช่างตั้งพิมพ์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry / Instrument
 • Over 5 years experienced as process engineer
 • Fluent in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years exp. in quality or process improvement
 • Bachelor in Chemical Engineering or Chemistry
 • Fluent in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Production Engineer (Automotive)
 • manage machining processes
 • suchat@kensington.co.th

28-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน
 • ช่วยเหลืองานใน กระบวนการผลิต

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 - 6 ปี ในการผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์
 • สามารถใช้ Ms. Officer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Exc
 • ทักษะความชำนาญในการผลิตและซ่อมบำรุง

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Able to work at Laem Chabang Industrial Estate
 • Strong leadership skill.

26-May-17

 

Applied
 • Establishing a production activity plan and report
 • Supervising shift production in line production
 • Conducting investigations in a timely manner

26-May-17

 

Applied
 • Male or Female / age : 40~50 years old
 • Having experience as Factory manager in Automotive
 • Having communicative English skill

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in manufacturing
 • To be translate Japanese to Thai
 • Operations according to IATF16949 and ISO14001

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in global company
 • work in one of the leading company in Japan
 • expanding with automotive industry

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher of Engineering.
 • At least 5 years of working experience.
 • Experienced in Assembly line is a must.

25-May-17

 

Applied
 • age of 25-30
 • BOI company experience is adventage
 • women only

25-May-17

 

Applied
 • CNC: 4-5 axes grinding machines knowledge
 • Cutting tools knohow hobs, drills, endmills, taps
 • Precise, dedicated & flexible.

25-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัท
 • ทำโปรแกรมหน้าเครื่องไวคัทได้
 • มีความละเอียด รอบครอบ ใส่ใจในการทำงาน

25-May-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย ( อายุ 25-35 ปี )
 • การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีเทคนิคการผลิต
 • การจัดการผลิต หรือเกี่ยวข้องกับการผลิต

24-May-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ

24-May-17

 

Applied
 • Exp. in mold design , mold production
 • Able to work in Amatanakorn-Chonburi
 • Communicate in English ( general level )

24-May-17

 

Applied
 • Chonburi, Amata Nakorn Industrila Estate
 • 5 Years Exp Manage production team
 • Manpower Management

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance, facility, and reliability
 • Global manufacturing company
 • Lead new production line

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement
 • Problem Analysis and Sloving
 • Control production output

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.