• ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิม.6-ปวส.
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

28-Apr-17

 

Applied
  • ทำงานฝ่ายผลิต
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • ขยัน ตั้งใจทำงาน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.