• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of experience in food processing mgt.
 • Degree in Food Sci./Tech or related subject.
 • Enjoy working with people from different cultures.

01-Dec-16

 

Applied
 • Reduction of non-value process &production defects
 • Production experience in garment/ textile industry
 • Strong leadership and excellent problem solving

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.