• มีความรู้ ความชำนาญด้านซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • 5-7 years of experience in production planning,
 • Good command of English communication

25-Oct-16

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

24-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีโอกาสก้าวหน้าและเรียนรู้งานในต่างประเทศ

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 30 - 40 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for managing the production staff.
 • Good computer and Technical skills and MS Office.
 • Communication skills, Leadership skills.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • AVP Industrial Engineering
 • Improvement Process
 • continuous improvement

14-Oct-16

Above THB120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.