• เพศชาย / หญิง อายุ25-30 ปี
 • คุณวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • ประสานงานฝ่ายผลิต

17-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Bachelor's Degree in Management or related fields
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ทำสต๊อกได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเย็บผ้า
 • มีประสบการณ์และสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.