• ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

28-Apr-17

 

Applied
  • Strategic Partner Manager
  • Business Development
  • IT Business

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.