• ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

19-Jan-17

 

Applied
  • Exp. 5 yrs up in Management level
  • Production, Engineering, Human Resources
  • Manager

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.