• จบปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

20-Jul-17

 

Applied
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, mid-senior position
  • ปริญญาตรี, ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • เงินเดือนและสวัสดิการดี มีโอกาสก้าวหน้า

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Branch manager ผู้จัดการสาขา, mid-senior position
  • ปริญญาตรี, ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • เงินเดือนและสวัสดิการดี มีโอกาสก้าวหน้า

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.