• มีแผนงานด้านการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
  • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
  • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • สรรหาบุคลากร,จัดอบรม
  • ดูแลกฏระเบียบของบริษัท
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 35-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  • การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.