• ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.