• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้

23-May-17

 

Applied
 • At least Bachelor Degree in any field
 • Experience in Service and Guest Relations, F&B
 • Knowledge of basic Fidelio Sales & Catering

19-May-17

 

Applied
 • รายได้ - ขึ้นอยู่กับประสปการณ์
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถไปประจำที่โรงงานที่ชลบุลีได้

18-May-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • warehouse management, supply chain, SCM, logistic
 • Strategy, P&L, management, operations, Manager
 • English, computer literature, transportation

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Engineerin
 • At least 5 years’ experience in QA/QC ISO in manuf
 • Good communicate in English

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary: 40,000 + Baht depending on Qualification a
 • 5 years experience
 • Cost Analysis and Control

17-May-17

 

Applied
 • Minimum of 5-10 years of sales and leadership
 • English fluent both in speaking and writing
 • coaching and managing a sales force, and expanding

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.