• มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล การผลิตอย่างน้อย 10ปี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การบริหาร วิศวกรรม
  • เคยการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.