• ปริญญาตรี - วิศวกรรมสิ่งทอ , วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • property and asset management, utilities managemen
 • administration and facilities, procurement ,
 • office supplies management, building maintenance

48 mins ago

 

Applied
 • to work with one of top FA Company in the world.
 • to work in highly stabilized and systemized
 • to take full authority in a leadership role

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ telecommunication industry experience
 • working 5 days/week
 • Strong project management, product and, preferably

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • digital marketing analytics and database marketing
 • Solid CRM, presentation and client facing skills
 • working in a regional or matrix environment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10-15 years experience in HR filled.
 • At least of 3 years for management skill.
 • Good Communication in English.

8 hours ago

 

Applied
 • Multinational Organisation
 • Exciting opportunity to drive business unit
 • Looking for career growth - apply now

13 hours ago

 

Applied
 • prawet, senior, account
 • prawet, senior, account
 • Prawet, senior, account

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษา
 • ด่วน
 • ด่วน

13 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 • ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต

13 hours ago

 

Applied
 • BA or higher in Mechanical or Industrial Engineer
 • Assist Factory Mgr. as an Engineering Coordinator
 • Good command of English

13 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Aged 40 years old up.
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • More than 10 years working experiences

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversees the activities of a company, management
 • Provide strategic advice to the board and Chairman
 • Ensure co' policies & legal guidelines, strategies

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • online shopping and interest on online channel
 • category plan, sales promotion for online products
 • Strong analytical and communication skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum of 10 years experience in operation
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related fields
 • experience as managerial level in Marketing/Brand
 • Experience in Full Restaurant will be advantage

14 hours ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • MNC
 • Urgent Role

14 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years working experience in Accounting
 • CPD is preferred
 • can start working immediately will be good

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Excellent growth potential
 • Experienced in Thai Anti-Corruption

14 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยราชการและภาคเอกชน
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • ลงพื้นที่โครงการประชารัฐในส่วนต่างๆ

14 hours ago

 

Applied
 • IT Strategic Development
 • IT Research & Development
 • IT Innovation

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 5-6 ปี ในการจัดทำและบริหาร
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและต้นทุน

14 hours ago

 

Applied
 • Master's degree in Marketing Management
 • 5 yeras in trade marketing, marketing or sale
 • Supervise Sales Central Order / Admins team

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support Center
 • good interpersonal skill
 • Good welfare

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist
 • Data Modeling
 • Business Modeling

14 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านงานบริการ งานโรงแรม

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุมตั้งแต่ 3 ปีข
 • มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย3ปี
 • เงินเดือนต่อรองได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MBA or Master’s degrees in Marketing
 • Significant and proven experience (8-15 years)
 • Ability to multi-task and be proactive

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Seeks new strategic locations
 • New store expansion Plan
 • Managing landlords

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female as "Foreign Nationality"
 • Knowledge in Hotel & Restaurant management
 • Benefits : Salary, Work permit, Social Security

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources, Recruitment, Management
 • Consulting, Interviewing
 • Communication skill, English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานบริหารงานทั่วไป
 • วางแผนและวิเคราะห์การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 • มีความรับผิดชอบ, ยืดหยุ่นและตรงตามกำหนดเวลา

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree with 10+ years leadership level
 • Has worked for a several local and overseas
 • Experience managing a large agency salesforce

22 hours ago

 

Applied
 • Strong digital communication/Presentation skills
 • Make sound estimate of budget, timeline & KPIs
 • Excellent organisational skill & high responsible

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP Project Administration
 • Data Control
 • English Business Communication

24-Jul-17

 

Applied
 • Schedule Managing
 • English Business Communication
 • Leadership Skill

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

24-Jul-17

 

Applied
 • Solid experience in event marketing management
 • Leadership, communication, project management skil
 • Excellent organizational, negotiation skill

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree and higher with technical knowledg
 • Strong managerial skills
 • English Communication skills

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

24-Jul-17

 

Applied
 • ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

24-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance/Accounting
 • 5 years experience in accounts full set
 • Available for freelance consultant

24-Jul-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ชอบพัฒนาตนเอง บุคลิกดี มองโลกในแง่บวก กล้าแสดงออก
 • ชอบแก้ไขปัญหา มีทักษะการสื่อสารกับคนอื่นได้ดี

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • portfolio analysis, business performance analysis
 • actuarial, data analysis, business forecast,
 • Finance Banking Insurance, A&H portfolio analyst

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.