• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี/ ถึงดีมาก
 • ความสามารถบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และคิดเชิงระบบ

5 hours ago

 

Applied
 • จบ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงิน,เศษฐศาสตร์,บริหาร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

29-May-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Manage commercial and administration activities.
 • logical, analytical and structured thinking
 • Very good English communication skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี ฯลฯ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไปด้านการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ,สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติการในซุปเปอร์มาร์เก็ต

24-May-17

 

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.