• ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in any related filed
  • Any gender with aged over than 30 years.
  • 5 years' experience in operations

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.