• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.