• ทำบัญชีคุมสาขา ทั่วประเทศ
  • ใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปได้
  • มีใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

20-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องบัญชี, ภาษีต่างๆ

20-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
  • At least 7 years’ of experience in accounting
  • Experience with ERP system.

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.