• ทำบัญชีคุมสาขา ทั่วประเทศ
  • ใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปได้
  • มีใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

26-Jun-17

 

Applied
  • Aged over 35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
  • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องบัญชี, ภาษีต่างๆ

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.