• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน
  • คีย์รับชำระเงินส่วนกลางทั้งหมดเข้าระบบ

19 hours ago

 

Applied
  • Work location : อำเภอเมือง โคราช
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

23-Mar-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
  • Working experience in Manufactoring
  • Good English Communication

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.