• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ใช้โปรมแกรม Microsoft Office ได้
 • ทำงานด้านบัญชี ทำเอกสารทางบัญชี และอื่นๆ

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.