• ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย
  • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิชาการบัญชี

18-May-17

Salary negotiable

Applied
  • หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย

18-May-17

 

Applied
  • ภาษี ประกันสังคม อื่นๆ
  • มีความตั้งใจในการทำงาน
  • มีความเข้าใจพื้นฐานทางบัญชี

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.