• หญิง หรือ ชาย
  • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

18-Apr-17

 

Applied
  • หญิง หรือ ชาย
  • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

18-Apr-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.