• เพศหญิง อายุ 18-28 ปี
 • ปริญญาตรี ปวช, ปวส สาขาการเงินบัญชี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • AP, AR, GL
 • good English speaking
 • Bangplee

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/ Female and Thai Nationality ONLY
 • Bachelor Degree in Accounting at least
 • At least 5-10 years working experience

24-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

24-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

24-Feb-17

 

Applied
 • BA/MA in accounting/finance with good English
 • Experience from international manufacturing
 • Leadership, flexible, supervision, reliable person

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-45
 • Bachelor's Degree in Accountancy
 • CPD License is preferable

24-Feb-17

 

Applied
 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 24-28 years
 • Bachelor's degree in Business Admin (Accounting)
 • 1 year experience in Accounting

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of spoken and written English.
 • Excellent Microsoft Office, Accounting, ERP.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 • ตรวจสอบการตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการผลิต

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle the purchasing tasks
 • Process and verify daily accounts payable transact
 • Payroll and withholding tax

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • manufacturing
 • CPD
 • Samutprakarn Phraeksa

23-Feb-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป / เพศ ชายหรือหญิง
 • การศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน
 • ควบคุม ดูแลการจัดทำบัญชีลูกหนี้ (AR),บัญชีเจ้าหนี้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความตั้งใจ ขยันและอดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • auditing firm with CPA
 • financial report
 • Inventory accounting

23-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied

CFO

JAC Recruitment Thailand

Samutprakarn > Muang

 • CFO
 • SAMUTPRAKARN
 • Manufacturing

22-Feb-17

Above THB120k /month

Applied
 • Manager F&A, Costing Account, Finance Analyst
 • 10+ yrs working from Manufacturing environment
 • Good English language both written & spoken

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • Manage for all areas related to financial
 • Responsible for preparing monthly, quarterly
 • Manage and control standard cost system

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

22-Feb-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • At least 5 years' of relevant work experience
 • Possessing a CPD is a must

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชี

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 5-8 Yrs in Accounting/Costing management
 • Computer literacy including Microsoft, SAP.,etc.

21-Feb-17

 

Applied
 • BA/MA in Finance and accounting
 • Strong experience in F&A from automotive industry
 • CPA is a plus

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / สาขา - บัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิต,วางระบบบัญชี,ปิดงบ

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 years working experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์งานด้าน บัญชีลูกหนี้ สินทรัพย์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำ ERP

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting with an understanding of IFRS
 • 7 years’ experience in an accounting and finance
 • Experience creating accounting reports

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลลงใน Excel และโปรแกรมทางบัญชี
 • ตรวสสอบความถูกต้องของเอสาร

20-Feb-17

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.