• มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้บัญชีจ่าย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน ภงด 3, ภงด 53 ,VAT
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในกำหนดเวลาได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 35-44 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 6 years’ experience in Accounting.

2 hours ago

 

Applied
 • 2+ years Accounting working experience
 • General English conversation.Ms office
 • Good communication and problem solving skills.

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree majoring in Accountancy
 • Experience relating to the BOI.
 • Have experience of using Accpac

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

9 hours ago

 

Applied
 • 30 - 35 years, Male or Female Thai nationality
 • English or Japanese skill will be advantage
 • Having CPD will be advantage

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 30-38 years old, Thai Natio
 • Bachelor’s/Master’s Degree in finance
 • Analyze and plan financially well

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality age 27-35 years
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5 years experiences in Accounting field

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

24-May-17

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years working experienced in G/L & Finance
 • Degree major in Accounting with GPA 3.0 up
 • Good command of English is mandatory

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-27 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-2 years working experience as accountant

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience
 • Good English

24-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 5-8 Yrs in Accounting/Costing management
 • Computer literacy including Microsoft, SAP.,etc.

24-May-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Leading FMCG Company
 • Amazing Career Development Opportunity
 • Great Salary and Attractive Benefits

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience as Accounting Manager
 • Knowledge of accounting principles and regulations
 • High attention of detail and accuracy

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Establishes finance operational strategies.
 • Develops finance organizational strategies.
 • Strong problem solving and creative skills.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Responsible for all finance & accounting function
 • Review Balance Sheet and analyze P&L.
 • Oversee costing and margin calculations

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

23-May-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Fully manage the Company’s debtor accounts
 • Lead implementation of the organization’s credit
 • Monitor the status of credit and collection

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

22-May-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

22-May-17

 

Applied
 • Calculate product cost
 • Responsible for physical inventory counts
 • Performing cost analysis and variances analysis

22-May-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-May-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Age between 26 - 30 years old
 • Experience 0 - 5 years

21-May-17

 

Applied
 • Good command in English
 • 5 years' experience in Industrial Accounting
 • Knowledge of free zone, BOI will be advantage

21-May-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

20-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

20-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

20-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5years working experience as accountant

19-May-17

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชี

19-May-17

 

Applied
 • Minimum of Bachelor’s Degree in Finance
 • Up to 10 years’ experience in a finance
 • Experience working for a manufacturing company

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10-12 years of experience in accounting & tax
 • strong knowledge of IAS IFRS

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

19-May-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of Accounting Experience
 • Detailed oriented Advanced skill
 • Proficiency in Business Math

18-May-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

18-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Manager role in MNC will be given priority
 • CPA qualification will have added advantage
 • Manufacturing background & SAP experience are good

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.