• จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience in Account Payable, SAP
 • Good Command of spoken and written in English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • ด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2-3 years experience in AP
 • Fluent in Express

23-Jun-17

THB30k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

23-Jun-17

 

Applied
 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

23-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare monthly closing, tax return and VAT report
 • Knowledge in AS400 and Hyperion
 • 8 years of experience in Accounting

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership & managerial skills
 • Manage, control and ensure accounting activities

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษี
 • รับผิดชอบและควบคุมดูแลในส่วนของแผนกบัญชีและการเงิน

22-Jun-17

 

Applied
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

22-Jun-17

 

Applied
 • 2+ years Accounting working experience
 • General English conversation.Ms office
 • Good communication and problem solving skills.

22-Jun-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in cost accounting
 • Knowledge of BOM and P&L is required
 • Able to work at Samrong, Samutprakarn

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Knowledge of tax management.
 • Good command of written and spoken English.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Jun-17

 

Applied
 • To utilize accounting skill in big Japanese firm
 • To work and learn more accounting tasks
 • Good, open and warm working environment

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

20-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct analysis to review and measure operational
 • Oversee operation of Accounting, HR, Payroll
 • Fluent English language verbal and written

19-Jun-17

 

Applied
 • Accounting and Finance
 • Fluent in English communication
 • CPA

19-Jun-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารรับเช็ควางบิล
 • งานต้นทุน
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience
 • Good English

19-Jun-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance / Accounting
 • 5-8 years of working experience in accounting
 • Good knowledge in chemical field and laboratory

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

19-Jun-17

 

Applied
 • Calculate product cost
 • Responsible for physical inventory counts
 • Performing cost analysis and variances analysis

19-Jun-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-17

 

Applied
 • 7 years’ experience at a supervisory level
 • Deal with auditors and tax agents.
 • Fixed assets management.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารการตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกปรับปรุงรายการรายได้ค้างรับ
 • บริหารจัดการบัญชีสินทรัพย์ถาวร

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

19-Jun-17

 

Applied
 • A bachelor's degree in a related field
 • Experience in managing all key accounting
 • Knowledge in AS400 or exposure to SAP

19-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

16-Jun-17

 

Applied
 • 2 years of experience in accounting
 • Express Accounting Software user
 • Can communicate in English

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.