• เพศหญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี, มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เขตประเวศ, สวนหลวง, ศรีนครินทร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Business Administ
 • At least 10 years’ experience in Finance & Account
 • Good command of English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • finance manager, accounting manager, finance
 • financial analyst, reporting manager, reports
 • financial reports, taxation,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 28-33 years, Male or Female Thai nationality.
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • Experience in Forward Contract and BOI, Experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Administrative Officer,Accountant,Account Officer
 • General Officer,Personal Assistant
 • Assistant Office Manager

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 15 years experience in financial management
 • Proficient in English and Thai

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุระหว่าง 23-35 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

15 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in English.
 • At least 3 years experience in accounting
 • Process purchase requisitions, invoices, expenses

15 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 35-40 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • At least 8 years of financial and management

15 hours ago

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • งานธุรการทั่วไป

15 hours ago

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

15 hours ago

 

Applied
 • งานด้านบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Responsible for company's financial and accounting
 • Taking care for administration & procurement tasks
 • Responsible for month-end/ year-end closing

15 hours ago

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

15 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in Finance, Accounting
 • 8 years of experience in Finance and Accounting

15 hours ago

 

Applied
 • Petty cash – security, payments and top-ups
 • Making payments and taking receipts
 • Vat exemption and customs clearance

15 hours ago

 

Applied
 • One of the biggest retail company
 • MNC
 • Competitive package and career plan

15 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ผุ้ช่วย CFO Chief Financial Officer Audit
 • นักวิเคราะห์งบการเงิน

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Finance, and taxation activities
 • At least 5 years experience with listed company
 • Liaise with SET, SEC and other related parties

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน / การบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับบัญชีและการเงินโดยตรง

15 hours ago

 

Applied
 • finance
 • accounting
 • budget, cash flow, forecast, month-end closing

15 hours ago

 

Applied
 • Recording and the accuracy of all financial report
 • Review payment voucher, monthly expenses, cash
 • General ledger entries

15 hours ago

 

Applied
 • Min.2 years Account Payable
 • Diploma-Bachelor's degree in Accounting
 • inthiraporn.k@manpower.th.com

15 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายูไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี หรื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Handle all local taxes tax planning tax complianc
 • Develop tax planning for maximum tax benefits
 • manage timeline of taxes submission

15 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Monitor cash balances, cash flow, payment matter
 • approve payment process and bank reconciliation
 • financial monthly reports and other work

15 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • control all accounting transactions
 • Handling Double Tax Agreement, VAT, Withholding
 • Prepare monthly, quarterly and yearly reports

15 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female , between 30 up years old
 • Bachelor' degree or higher in Accounting
 • At least 5 years in accountancy

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Good English, Hands on
 • CPA preferred but not essential
 • Work location : Pracachuen, Wongsawang

15 hours ago

 

Applied
 • 3-4 years of experience as Accounting Field
 • Skills and Knowledge in Fixed Asset, GL, AP, AR
 • Proficiency in Excel (Pivot/ V Look up/ Formulas)

22 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ ภาษีซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • Basic salary + bonus + allowance
 • Reviewing general ledger (GL) account
 • Diploma / degree in accounting / finance

23 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop annual 5-year plan
 • Monitor industry trends and company news.
 • Identify and assess strategic issues

25-Jul-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Provide sales and margin performance analysis
 • monitor sales and profit performance
 • Project manage and negotiate on more complex sales

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • junior accountant, trading, import-export
 • Oversee day to day accounting operations
 • AR, AP, GL, balance sheet, reconciliation

25-Jul-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

25-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี หากเคยใช้โปรแกรม Express

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.