• งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม
  • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชายเท่านั้น
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.