• ควบคุมดูแลแผนกบัญชีทั้งหมดในทีม 20 คน
 • ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาในทีมได้
 • จัดการการบัญชีงบประมาณการวางแผนการรายงานผลิตภัณฑ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing accounts closing & taxation activity
 • Oracle / or SAP experience
 • Experience in managing whole loop of accounting

1 hour ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the daily administrative task
 • To ensure timely payment & compliance adherence
 • Audit support; include retrieving of documents

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

1 hour ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • General accounting duty
 • Support accounting manager

1 hour ago

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

1 hour ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

1 hour ago

 

Applied
 • We looking for young generation
 • Minimum 10 years working experience with at least
 • Effective and efficient in daily work

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Management
 • Human Resources, Technology and Administration
 • New set up company

1 hour ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Trading company
 • Set up system or project leader experience
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Plan, develop, implement, improve, audit
 • Prepare an annual budget, schedule expenditures
 • Confirm financial status by monitoring revenue

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Setting up new finance process
 • Planing and analyzing monthly finance results.
 • At leasr 5 years up

1 hour ago

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

2 hours ago

 

Applied
 • SAP, Costing, VAT
 • Bachelor Degree or above, BA in accounting
 • Spare Parts costing

2 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Accounting Degree, CPA license is preferable
 • A Thai Citizen. Male Age not over 39
 • Experience in working as Accounting Manager

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

2 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Finance, 8 years experience
 • Audit, Accounting and Financial operations
 • CPA Preferred

2 hours ago

 

Applied
 • Prepare reports and detail analysis of financial
 • prepare documentation of transfer pricing and cost
 • plan process by ensure alignment of assumption

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Accounting/Finance
 • Experience in accounting consolidation
 • Handle tax planning for Thai affiliate

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Issuing invoices / tax invoices
 • Reporting on tax
 • Reconciling monthly bank statements

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for overall accounting control
 • Review the monthly financial statements
 • Ensure all budgeting transactions are executed

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field.
 • 5 years experience in Internal Audit
 • Strong knowledge in operational audit processes

2 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 3-5 years working experiences in Finance
 • Internal Control & SOX Compliance

2 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 28 - 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Minimum 8 years experience in accounting & finance

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in financial analysis
 • Advanced in Microsoft Excel
 • Good written and spoken English skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักในงานบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ประสานงานเรื่องวางบิล รับเช็ค

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถคำนวณตัวเลขได้

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

13 hours ago

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manager all accounting transactions
 • Handle all taxation and internal control
 • Prepare consolidated financial statement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

16 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • บันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • ปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

18 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • AP
 • contract

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.