• ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

14 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบงานบัญชีเป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.