• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัท
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Oversee Accounting operations & internal controls
 • Supervise Financial planning & reporting operation
 • Min. Degree in Accounting and 6 years' experience

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาด้านการบัญชี เป็นคนละเอียด
 • มีความมุ่นและตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพ้นธ์ดี
 • สวัสดิการ: รถรับส่ง ชุดพนักงาน โบนัส กองทุนสำรอง

29-Nov-16

 

Applied
 • 5 years experience in Manufacturing controlling
 • Good understanding of standard costing
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.