• จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ผ่านการทดสอบ ก.พ. หรือ Smart for Work
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

19 mins ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • At least 10 years management working experience
 • Accountant, AP, AR, GL, SAP
 • bachelor’s degree or MBA, Good in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experiences
 • Thai nationality, 27-35 years old
 • Strong problem solving and analytical skills

8 hours ago

 

Applied
 • Handle payment processing of all holding companies
 • Handle accounting transaction records and monthly
 • Prepare monthly management accounts and monthly

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to work under high standard company
 • New graduate is also OK

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 3 years’ experience in accounting Function
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years of experience in accounting
 • At least 1 years of experience in administrative
 • Good English communication skills are essential

8 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • finance
 • accounting
 • budget, cash flow, forecast, month-end closing

8 hours ago

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in financial or accounting related
 • Working experience in AR and AP
 • Experience : 1~3 years

8 hours ago

 

Applied
 • Responsible for providing financial guidance
 • To monitor & ensure accuracy of accounting report
 • Monitor treasure and cash flow management , report

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

8 hours ago

 

Applied
 • To provide timely account closing
 • Preparing balance books periodically, P&L
 • Good command of English, SAP and CPA are preferred

8 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Brilliant Career Opportunity
 • Attractive Salary and Wonderful Benefits
 • Global Company

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 -15 years of experience in finance/accounting
 • Responsible for stock take at warehouse.
 • Involve Regional project as a key user.

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 8+ years of Professional Accounting experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exoperienced in Accounting, Finance
 • Very good English speaking
 • Dynamics

8 hours ago

 

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review account numbers assigned to invoices
 • Verify the validity for all items
 • Prepare monthly fixed assets report

8 hours ago

 

Applied
 • Cost Accounting, Costing Analyst, Costing
 • Skill in SAP is a must
 • Able to work in Ramkamhaeng

8 hours ago

 

Applied
 • CPA qualification is preferred
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • 5 years direct tax experiences

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บัญชีรับ-จ่าย งบการเงิน ภาษีรายได้ ต้นทุนสินค้า

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • ออกใบเสร็จ, ตรวจเช็ครายงานรับเงินประจำวัน
 • รับชำระค่าบริการซ่อมรถยนต์จากลูกค้า

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

8 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 years of experience in insurance business
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • Good command of written and spoken English

8 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all accounting functions
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experiences

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือ การเงิน เกรด3.00ขึ้นไป
 • ยินดีรับพิจารณานิสิตหรือนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

8 hours ago

 

Applied
 • Oversee related accounting, audit and tax matters
 • Experience in public company, TFRS
 • Able to communicate in English

8 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting or Finance
 • Be able to communicate English
 • Issue Withholding Tax Certificates to vendors

14 hours ago

 

Applied
 • Financial strategies ASEAN
 • Budgeting, analysis, consolidation, IS
 • Participation in business development

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

16 hours ago

 

Applied
 • Manage all accounting and financial operations
 • GL/AP/AR/Fix asset Costing
 • Experience from Big firm or Public Company Limited

17 hours ago

 

Applied
 • Management and supervision of the Accounting
 • Management and supervision of Reinsurance book
 • Supervision of procurement function

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor all accounting GL, AP, AR, Fixed Asset
 • monthly, quarterly and year-end closing
 • taxation (Corporate Income Tax) and tax returns

24-May-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-May-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 10 years of progressively
 • Work experience in a listed company

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

24-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

24-May-17

 

Applied
 • Female, Age at least 23 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 – 3 years experience in Internal audit

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of experience, insurance business
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • Computer literacy ie Microsoft Excel, PowerPoint

24-May-17

 

Applied
 • 10 years in Finance Accounting, Plant Control
 • 5 years in Managerial role
 • Fluent in English suchat@kensington.co.th

24-May-17

 

Applied
 • work with high standard of logistic company
 • challenge your ability and grow with the company
 • An opportunity to achieve you future goal

24-May-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.