• หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลจัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น

8 hours ago

 

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

24-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 5 years of accounting experience
 • Analyze the movement of ending inventory
 • Follow up on aging items in inventory account.

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in accounting/auditing
 • Performing all aspects of internal audit activitie
 • Conducting internal audits for various departments

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • To plan response concerning international taxation
 • To preliminary preparation and documentation
 • To be responsible for Back-Office tasks

21-Feb-17

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

19-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

19-Feb-17

THB25k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.