• ไม่จำกัดเพศ
  • มีประสบการณ์สายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เซ็นต์ปิดงบได้

22-Oct-16

THB45k - 70k /month

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี ขึ้นไป
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

19-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.