• จัดทำบัญชีของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

5 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Accounting/Finance
  • 3 years of Cost Accounting experience
  • Good written, verbal communication and collaborati

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.