• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

THB25k - 30k /month

Applied
  • จัดทำบัญชีของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

18-May-17

 

Applied
  • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เงินเดือน 10,000 -15,000
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

15-May-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.