• มีความสามารถทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีประสปการณ์ทางด้านงานขาย

9 hours ago

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Japanese Accounting Firm, Accountant, Senior level
 • Salary 30-40K, Bonus, Commission THB 2,000-3,000
 • Age 30-40 years old, Thai Nationality, Female,Male

9 hours ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged 26-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Thai nationality

20 hours ago

 

Applied
 • Handling remuneration for all channels
 • Managing projects and being a key contact person
 • Setting and monitoring budget usage.

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • degree in accounting or finance
 • 5 years of experience in a finance role
 • Experience in real estate or related business

21 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Taxation is preferred
 • Good in English writing and speaking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
 • ลงบันทึกบัญชี Debit Credit

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Strong analytical, problem solving, communication
 • Good command of English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female or Male age 35 to 50.
 • Bachelor's Degree in HR, Accounting
 • Experienced with CRM and reporting

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of work experience related to Repo
 • Very good command of English
 • A Degree in Information Technology, Accounting, Fi

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge on banking regulationbank products
 • Ensure liquidity is always under control
 • Conduct bank reconciliation, ensure authorization

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing company experience
 • ERP Accounting Software
 • Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

24-Mar-17

 

Applied
 • strong in IT project finance and analysis
 • very strong English
 • Accounting/ Finance Degree

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in AR, Billing collection
 • 3-5 years experience in accounting role
 • SAP, Excel, accounting system

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • 3 - 5 years of working experience in accounting
 • Good communication in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience from Big four audit firm
 • Be a key person in Thailand
 • High Managerial skill & good communication skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวกับในส่วนบัญชีต้นทุน
 • ทางบริษัทจะมีการอบรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวกับในส่วนบัญชีต้นทุน
 • มีความสนใจที่จะเป็น SAP B1 ERP
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • ออกใบเสร็จ, ตรวจเช็ครายงานรับเงินประจำวัน
 • รับชำระค่าบริการซ่อมรถยนต์จากลูกค้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Client Financial Management
 • At least 6+ years in Accounting role
 • Knowledge of US GAAP, SOX, and Internal Control

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • compliance with COSO2013 Integrat ControlFramework
 • Maintain comprehensive documentation and risk
 • Co-ordinate with audits for Internal and External

24-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare reports and detail analysis of financial
 • prepare documentation of transfer pricing and cost
 • plan process by ensure alignment of assumption

24-Mar-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Manage and control all AP, AR transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

24-Mar-17

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor's degree in accounting field
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Taxation control and filing

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong technical accounting background
 • Team player and have ability to work independently
 • At least 3-5 years of experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Having a CPA would be a plus
 • degree in Accounting and /or Finance
 • Good communication skills in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , บัญชี
 • มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Newly created position
 • Responsible for store fixed assets
 • Reporting to Financial Controller

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To handle payment process and bill-placement
 • To ensure all the payments and manage all vendor
 • To reconcile VAT, WHT, vendor accounts

24-Mar-17

 

Applied
 • Fortune 500 listed company
 • Great career development in MNC culture
 • Very dynamic Finance Team

24-Mar-17

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.