• มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาสาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and supervise all accounting activities
 • Prepare financial statements, cash flow
 • Corporate Income Tax and tax returns

35 mins ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Account Payable (AP)
 • Expenses, Tax, Budget
 • Multinational environment

36 mins ago

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

36 mins ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • COSO, internal control, external audit
 • MNC working experience
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Executive
 • Minimum 2-3 years experience in manufacturing
 • Bachelor’s degree in Accounting / Finance / Econom

26-Jun-17

 

Applied
 • Manage and control fixed asset
 • calculate the costs of goods sold on the company
 • Monthly Closing,Inventory control

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting.
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Minimum experience of 2 years in the accounting

26-Jun-17

 

Applied
 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial and Accounting experience
 • Knowledge in Financial & Accounting
 • Interpersonal and communication skills, Presentati

24-Jun-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

23-Jun-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experienc with electronics manufacturing companies
 • Good command of English
 • Solid in AP

23-Jun-17

 

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

23-Jun-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

23-Jun-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีทั่วไป
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีลูกหนี้

21-Jun-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลการผลิตของบริษัท
 • ปิดงบการเงินของบริษัทได้

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการบริหารการจัดการเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • จัดทำงบการเงินประจำปี

19-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือม.6

19-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

14-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.