• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Costing officer
 • Automotive manufacturing
 • Japanese company

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ภงด.1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม

10 hours ago

 

Applied
 • เช็คของ เบิกของ เช็คสต๊อคสินค้า
 • จัดตารางสนาม เตรียมของสำหรับขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ และออกไปวางบิลกับลูกค้า

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ และออกไปวางบิลกับลูกค้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัท
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Excel

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง , อายุ 24 - 28 ปี
 • ชายสูง 170 ซม. ขึ้นไป , หญิงสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , สถิติ เท่านั้น

10 hours ago

 

Applied
 • AOP/S&OP report preparation & analysis
 • Minimum of 5 years of cost accounting experience
 • Good command of English

10 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 • กระทบยอด ภพ.30 ,จัดทำรายงานภาษีขาย VAT
 • จัดทำใบวางบิล + ออกใบกำกับภาษี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ละความเข้าใจทางด้านงานบัญชี และภาษี

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี

10 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์งานต้นทุนและราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • At least 4 years experiences in General Accounting
 • Good in Spoken & Written in English skill
 • Bachelor Degree of Accountancy

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับ PR เปิด PO ตามงานที่ได้รับจากแผนกอื่นๆ
 • สำเนา PO และส่งตัวจริงให้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุป Report ประจำเดือน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกเงินสดย่อย
 • ทำใบสำคัญรับจ่าย

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี และ Microsorft
 • มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR & Credit Control Specialist
 • monthly bank reconciliation and cash balance.
 • Confirmation process with third-party customers.

10 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting Specialist – Payment
 • Ad Hoc tasks
 • Thai finance statutory report, audit and tax.

10 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Only SAP program user will be shortlisted candidat
 • Able to work at TPARK2, Laemchabang
 • CAN DO attitude and Proactive personality

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

24-Oct-16

 

Applied
 • responsible for managing accounting section.
 • experience as manage accounting section
 • having driving licence would be advantage.

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน

24-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถปิดงบเดือน และงบการเงินได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือ สูงกว่า

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี-โท สาขบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading regional
 • An opportunity to utilize your accounting
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปวช.-ปวส.

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

24-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงตามสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายได้อาหารและเครื่องดืมและการขายห้องพัก
 • สรุปรายงานความถูกต้องของยอดรายได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดอายุ

24-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาบัญชี - การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • 2 years experiences in costing
 • Account make cost of end of month
 • Store input&output document of factory supply

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

24-Oct-16

 

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • Able to handle the large scales of data

24-Oct-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Female age 28-32, Bachelor in accounting
 • 3-10 years experience in accounting, JP company
 • 25,000 - 40,000THB + Benefits + Bonus

24-Oct-16

 

Applied
 • Japanese Company
 • Working location: Rayong
 • Overall Finance & Accounting

24-Oct-16

THB90k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.