• บันทึกบัญชีในงานสินทรัพย์
 • จัดทำทะเบียนประวัติ
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายในโรงแรม

22 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ
 • ดูบัญชีในภาครวม

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years of professional experience
 • Strong analytical and structured thinking as well
 • Rich experience in SAP system

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Plant Controller, Assist Finance Manager
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

26-Apr-17

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage all invoices to be processed accurately
 • Ensure that the reconciliation of accounts
 • Create/update the vendor file

25-Apr-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.