• มีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในบัญชีต้นทุน , ด้านภาษี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงรายได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • operating accounting and Finance processes
  • Daily execution on bookkeeping, vouchering
  • Bachelor degree in finance, accounting

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Thai nationality , Male / female
  • 2- 3 years min experience in 4 star hotel
  • Knowledge of full set accounting for hotel

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.