• ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 25-32 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี

2 hours ago

 

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

16-Feb-17

 

Applied
 • Plant Controller, Tax, Treasury
 • At least 10 years exp in Manufacturing
 • Good in English

16-Feb-17

 

Applied
 • J-Sox Knowledge
 • Prepare work flow papers
 • Provided recomendation for improvement

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis financial report
 • A/C & F/N knowledge is required
 • Understand in reading English report

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน
 • ขึ้้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • กรณีใช้โปรแกรม autoflight ไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

14-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.