• เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

23 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี
 • Account Payable, Fixed asset, Vat report

27-Oct-16

 

Applied
 • Handling finance & accounting team in Asia
 • Management and financial (IFRS) reporting
 • Financial analysis and advisory

26-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Thai Nationality Male /Female age 24 -28 years
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Able to work on Saturday as Rule but Practicality

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี และ Microsorft
 • มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวม
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน

24-Oct-16

 

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • วูฒิปริญญาตรี-โท สาขบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานบัญชีบริษัท
 • จัดการงานบัญชี เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

24-Oct-16

 

Applied
 • Female age 28-32, Bachelor in accounting
 • 3-10 years experience in accounting, JP company
 • 25,000 - 40,000THB + Benefits + Bonus

24-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for company overall accounting tasks
 • Leading and responsible for major accounting
 • Preparing profit and loss statements

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing all areas related to finance & accounting
 • Preparing monthly, quarterly and year
 • Managing and controlling standard cost

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Min.8 years accounting experiences
 • Good command of English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Oct-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Min.3 years accounting experiences
 • Able to communicate English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.