• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเร่งรัดหนี้สิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

09-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการงานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Thailand
 • Accounting

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

08-Dec-16

 

Applied
 • Costing
 • บัญชีต้นทุน
 • Accountant

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Cost Accounting
 • Experience in a multinational manufacturing
 • Good command of spoken and written English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

08-Dec-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

08-Dec-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Accounting
 • Costing
 • Analysis

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
 • เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

07-Dec-16

 

Applied
 • Age between 30 - 45years old
 • Degree or higher in Accounting, Finance or MBA
 • Experience with Oracle software is preferable

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
 • มีประการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำบัญราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ทำรายการภาษีขาย (ภพ.30)
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็ค

07-Dec-16

 

Applied
 • Age 33 - 44 years old
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Accountancy
 • Excellent command of English and computer literacy

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparing for tax reports
 • 1-2 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s degree in accounting field.

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality ,age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree holder in Accounting
 • 3 years work experience in accounting

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparing for tax reports
 • 2-5 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s degree in accounting field.

06-Dec-16

 

Applied
 • Review costing transations to ensure correctness
 • Support Feedmill BOL & Tax information
 • Coaching and support the development finance team

06-Dec-16

 

Applied
 • taxation and BOI, Accounting Manager, Finance
 • Accounting Manager Automotive, Finance manager
 • Finance Automotive, Good English, SAP, ERP

05-Dec-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงาน,ตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน และมีความอดทน

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25-35 years old
 • 1-2 years experience in BOI
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years experience in Cost accounting
 • Be able to communicate English

05-Dec-16

 

Applied
 • Age between 35 - 45 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting and MBA is a plus
 • At least 5 years work experience as senior

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command in English
 • Reliable, service minded and result-oriented

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • Financial Reports
 • Financial Analyses
 • A/P, A/R, G/L functions

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.