• วุฒิการศึษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

41 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Broad knowledge of accounting principles

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for preparing and reviewing
 • Working with CFO on special projects
 • Providing administrative support to CFO

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5-years experiences in management accounting
 • Experience in FMCG or Multinational Company

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Financial analysis
 • Dynamics and working in FMCG/Retails or any
 • Responsible for P/L

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมาอย่างน้อย 2 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting with costing
 • Experience in cost accounting management.
 • Ability to lead, motivate and support team.

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 6 years of experience in accounting
 • Significant experience in a multinational company

14 hours ago

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

14 hours ago

 

Applied
 • Good English
 • Good personality
 • Good attitude

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 27-32 years
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • 3 years experience in Internal Audit

14 hours ago

 

Applied
 • Managing all accounting and finance functions
 • Recording and maintaining accurate books
 • Preparing and presenting monthly reporting package

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • AR
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in accounting field.
 • Average command in English.

14 hours ago

 

Applied
 • CFO, Financial and Accounting Manager
 • Internal Auditor, External Auditor
 • Financial Management

14 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in managerial level.
 • Good command of English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Business Admin
 • Experiences in SAP/ SAP B1 would be advantage
 • Able to work at Rama3

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting admin
 • bangna trad
 • japanese company

14 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • boi
 • trading
 • japanese company

14 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • External/Internal Audit experiences are preferable
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • Male/Female age between 27-32 years

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรายได้, ค่าใช้จ่าย, ภาษี,
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน

14 hours ago

 

Applied
 • Project Coordinator - 1 year contract
 • 1 year experience in related field or new grad
 • Good command of English is a must

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AR AP VAT TAX
 • Accounting Supervisor

23 hours ago

 

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Performed accounting closing for Fixed overhead
 • Monitored actual fixed cost spending
 • Prepare financial budget forecast and P&L

23 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female 33-45 yr old with degree in accounting
 • 5 yrs exp. in shipping business is a plus
 • Good command in English

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3 years’ of relevant work experience in Accounting
 • Experience in an E-Commerce environment

08-Dec-16

 

Applied
 • Diploma/degree in Accounting
 • At least 4-6 years' experience in Accounting
 • Experience as an Accounting

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 0- 2 years experience in auditing
 • Ability to travel upcountry for branch audit

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong in consultancy in Finance and Accounting
 • Strong in English communications
 • Can work with American cultures

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวม

08-Dec-16

 

Applied
 • Plan, organize and direct all the activities
 • Development and maintenance of standard costs
 • Perform the monthly closing activities

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or ACCA or equivalent
 • 3-4 years of related working experience
 • Proficient in MS Office

08-Dec-16

 

Applied
 • 5+ years related experience in managing financial
 • Have in-depth knowledge of financial
 • CPA qualification preferred

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Identify and discuss about audit issues
 • Evaluate & analyze the adequacy and effectiveness
 • Provide timely audit reports

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.