• มีความสามารถทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีประสปการณ์ทางด้านงานขาย

5 hours ago

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • To support Financial Controller & Country Manager
 • To coordinate and prepare documents and/or report
 • To prepare and update of Financial analysis report

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female 24-28 ,Bachelor in any related field
 • 2-3 years exp in Finance function
 • 20K -25K + OT + Benefits + Bonus 4 months

5 hours ago

 

Applied
 • Male, Female age over 24 years old, Admin staff
 • Easy accounting, Calculation of income & outcome
 • 18,000 -25,000 THB + Benefits, BTS Saladaeng

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male, Female, Over 24 years old
 • Knowledge about AP, AR, PND, PP, FS,GL
 • Small office, Contact Accounting Firm, Logistics

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • accounting
 • senior staff
 • advertising

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Finance or Accounting
 • 3-5 years experience in Finance & Accounting
 • Good written and spoken English skills

14 hours ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • Good personality

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years of Finance and Accounting experiences
 • Good in English
 • Working for one of the biggest companies in Japan

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in stable Japanese based company.
 • to challenge your ability and grow with company
 • location is very convenient for public

15 hours ago

 

Applied
 • 5 - 10 years experienced in Accounting function
 • CPD license is required
 • Good knowledge of Microsoft Office and Accountin

15 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • 1 - 2 years experiences in accounting
 • Strong understanding of basic accounting.
 • Have a good accounting background

16 hours ago

 

Applied
 • Aged 26-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Thai nationality

16 hours ago

 

Applied
 • Handling remuneration for all channels
 • Managing projects and being a key contact person
 • Setting and monitoring budget usage.

17 hours ago

 

Applied
 • degree in accounting or finance
 • 5 years of experience in a finance role
 • Experience in real estate or related business

17 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Taxation is preferred
 • Good in English writing and speaking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี เกี่ยวกับร้านอาหารไม่น้อยกว
 • ตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการขอเบิก
 • จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Strong analytical, problem solving, communication
 • Good command of English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female or Male age 35 to 50.
 • Bachelor's Degree in HR, Accounting
 • Experienced with CRM and reporting

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of work experience related to Repo
 • Very good command of English
 • A Degree in Information Technology, Accounting, Fi

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Excellent command of English both spoken & written
 • Fresh Graduate is welcomed

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control standard cost system
 • Liaising with internal auditors, external auditors
 • Preparing the budget for company and forecast

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • “Can do” Attitude and proactive
 • Ability to prepare VAT and withholding tax return

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Have knowledge Basic accounting and Thai Tax laws
 • Have a Driving license is preferred

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge on banking regulationbank products
 • Ensure liquidity is always under control
 • Conduct bank reconciliation, ensure authorization

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing company experience
 • ERP Accounting Software
 • Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • รายงานสรุปหนี้คงค้าง

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบการเปิดบิลขายประจำวันด้วยความถูกต้อง
 • สามารถตรวจสอบยอดเปิดบิลประจำวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี , การเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Has experience on financial consolidation with CPA
 • Experience with Hyperion- BI ,Oracle finance
 • Excellence in Microsoft Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23 - 27 years old
 • Degree in Account & Finance or related fields
 • 2 - 5 years working experience in account

24-Mar-17

 

Applied
 • strong in IT project finance and analysis
 • very strong English
 • Accounting/ Finance Degree

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Proactive, positive and can do attitude
 • CPA is a plus

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years experience in financial and accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in AR, Billing collection
 • 3-5 years experience in accounting role
 • SAP, Excel, accounting system

24-Mar-17

 

Applied
 • Strong negotiation and relationship building
 • Proficiency with Microsoft office
 • English speaking

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience from Big four audit firm
 • Be a key person in Thailand
 • High Managerial skill & good communication skill

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.