• มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสายงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย

4 hours ago

 

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • Fresh graduate also welcome

4 hours ago

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Monitor investment opportunities corporate finance
 • Provide strategic financial input on potential M&A
 • New Project and New Funding Analysis

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control all Accounting transactions
 • Handling in Double Tax Agreement, VAT and Tax
 • Prepare monthly, quarterly and yearly report

12 hours ago

THB120k - 160k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 3 years working experience in accounting
 • Good systematic and analytical thinking

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Shareholders & Board Committees' meeting
 • corporate information related regulatory filings
 • governance issues and practices related

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial MIS analysis, Budgeting and Forecasting
 • KPI consolidation Report, CPA
 • Financial planning and analysis

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Min 10 yrs Finance exp from Hotel/Hospitality
 • Experience from 5 stars hotel chain preferred

28-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

28-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in related field
 • Bachelor's degree in any related field
 • General accounting duty

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 3 years of experience as manager/supervisor
 • Working in a shared service model

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Tax and PAEs
 • Managing all Account and Finance Department
 • Bonus 5 months

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Accounting, Finance.
 • Good command of both spoken and written English.
 • In-depth knowledge & understanding in accounting.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Controler with proficient Excel skills
 • Experience in project control and cost management
 • good command in Thai and English

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคาร+สรุปการขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing day-to-day accounting management
 • Reviewing and verifying invoices
 • Preparing monthly VAT and withholding tax reports

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of progressively responsible finance
 • Fluency in written and oral English required
 • Inputs transactions and financial data

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

28-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 4-6 years of experience in combined accounting
 • You must also have finance and business control

28-Apr-17

 

Applied
 • work in such a big well known Japanese firm
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female , Nationality : Thai Age : 25 - 35 years
 • Bachelor's degree in Accountant
 • Have experience account work

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

28-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • 8 years of working experience in tax compliance
 • VAT, Special Business Tax and Withholding Tax

27-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for all accounting functions
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experiences

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

27-Apr-17

 

Applied
 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

27-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Accounting
 • Background in FMCG industry is preferred
 • Minimum 7 years working experience in financial

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.