• อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • งานด้านบัญชี GL

17-Feb-17

 

Applied
 • 3 to 5 years’ experience
 • Thai Nationality
 • Bachelor Degree in Accounting

17-Feb-17

 

Applied
 • Faculty คณะบัญชี Major บัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ( สาขาบัญชี )
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี/ มีสวัสดิการ การเดินทาง
 • สามารถใช้ Computer และอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างดี

16-Feb-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Overall responsible for accounting functions
 • Ensure compliance with local accounting
 • Liaise with auditors, tax agents

16-Feb-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้การทำงบการเงินและงบประมาณ

16-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

15-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

15-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • งานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

14-Feb-17

 

Applied
 • internal audit, internal control, risk assessment,
 • internal audit head, corrective action,
 • annual audit plan, audit program, audit findings

14-Feb-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.