• เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส
 • บันทึกรายการขาย, จัดเก็บการ์ดลูกหนี้

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

21-Apr-17

 

Applied
 • บันทึกรายการจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย
 • บันทึกบัญชีและข้อมูลต่างๆลงในระบบ Express
 • จัดทำรายงานภาษีชื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 3 years experience in account payable (AP)
 • Able to work in Samutsakorn Plant.(5 days working)

21-Apr-17

 

Applied
 • Submit weekly sales report to BCS
 • Review cost center expense VS Budget
 • Sales & EBIT Bridging Analysis

20-Apr-17

 

Applied
 • บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

18-Apr-17

 

Applied
 • Control finance and accounting policy for the Grou
 • 10 years of minimum working experiences
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account

18-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในบริษัท
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และ รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

18-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

17-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

17-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี
 • ตรวจสอบ และกระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ

17-Apr-17

 

Applied
 • Faculty คณะบัญชี Major บัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

17-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

15-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • เงินขึ้นอยู่กับประสบการณ์

10-Apr-17

Salary negotiable

Applied

Head of Finance

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 10 years of experience in all Finance
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working at Samutsakorn province

07-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.