• เพศชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in manufacturing with BOI
 • Some audit experience is preferred
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทำบัญชี ลงบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี และภาษีต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

23-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • At least 5 years of experience
 • Experience in the food packaging industry

23-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for Petty cash
 • Process automatic Banking
 • Prepare and complete of data for Vat report

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง , อายุ 22-40ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • สามารถใช้ Program computer

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • 10 years of experience in the accounting / finance
 • Able work with short deadline and high pressure.

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting.
 • 10 years of financial planning and analysis
 • Excellent command of written and spoken English.

21-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีสินค้าแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือโยธา

21-Mar-17

 

Applied
 • 5 Years experiences in accounting
 • Management level
 • Good communication skills (Thai, English)

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

20-Mar-17

 

Applied
 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ด้านระบบบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำบัญชีรับ-จ่ายได้
 • ลงข้อมูลโปรแกรม Express

20-Mar-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

20-Mar-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

20-Mar-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

 

Applied
 • 3 year experiences of Sales and marketing
 • Meeting and material preparation
 • Communicate both internal and oversea

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

20-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Female, age 30 Years and above ,Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in accounting
 • At least 3 years of assistant accounting manager

17-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.