• — การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • — ประสบการณ์:ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านงานการเงินหรือบัญ
  • Good relationship, Teamwork/Cooperation

21-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
  • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รับวางบิล
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภพ.30 , ภงด.3 , ภงด.53 ,
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

21-Oct-16

 

Applied
  • Cash and bank management
  • Oversea & inter-company payment
  • Expense control

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.