• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience
 • Interpersonal and Training Skills

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fully manage the Company’s debtor accounts
 • Lead implementation of the organization’s credit
 • Monitor the status of credit and collection

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

24-Apr-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with age between 32-38 years
 • Have experiences in international taxation
 • Degree or higher in Accounting & Finance

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

23-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

22-Apr-17

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

21-Apr-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 5 year experiences

20-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • Fluent English language verbal and written
 • Strong Leadership and supervisory skills

20-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลด้าน AR
 • ติดต่อรับเช็ค และประสานงานลูกค้า
 • สรุปรายงานประจำสัปดาห์ รายงานอายุลูกหนี้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.