• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • สามารถออกเอกสารส่งงานลูกค้าได้ / วางบิล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or above in Accountancy.
 • Able to work at Ayutthaya
 • Ability to multi-task, work under pressure.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • At least 5 years of experience as Financial Manage
 • ERP experience, SAP or Oracle, Fluent English

23-Jan-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

23-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years in Cost Accounting or related
 • Ability to work in Saraburi
 • English communicable

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, 30-45 years old
 • degree or higher in Accounting
 • 0 years’ experience in costing and finance

20-Jan-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

20-Jan-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

20-Jan-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Age 24 years old up
 • 2 years exp in Financial and Accounting
 • Good in English, MS Office

19-Jan-17

 

Applied
 • Accounting Manager (50K – 80K)
 • Ayutthaya Industrial Estate
 • Experienced in Manufacturing, JP company is puls

19-Jan-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Dgree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in Accounting, manufacturing
 • Good knowledge in taxation

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Experience in manufacturing
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • 2 years of experience Finance, Accounting.
 • Good command of both spoken and written English.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็ค

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
 • มีประการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำบัญราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ทำรายการภาษีขาย (ภพ.30)
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting.
 • Having CPD certificate is preferable.
 • Good command of both spoken and written English.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.