• ปริญญาตรี สาขา อัญมณี เครื่องประดับ วิศวอุตสาหการ
  • สามารถวางแผนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

7 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
  • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.