• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  • ละเอียดรอบคอบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์ทางสายงานเสื้อผ้าเเฟชั่นจะพิจารณาเศษ

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.